Logá Dotácie

Odporúčania pre domácnosti

Odporúčané podmienky k zmluve o inštalácii
účinné od 1.12.2015

SIEA odporúča Domácnostiam, aby starostlivo dbali na výber zhotoviteľa a ešte pred podpisom si dôsledne zmluvu o inštalácii prečítali, a pokiaľ sa v predloženom návrhu zmluvy o inštalácii nenachádzajú všetky odporúčané podmienky, aby sa domácnosti v záujme ochrany svojich práv a záujmov dožadovali u zhotoviteľa, aby ich do zmluvy o inštalácii doplnil.