Logá Dotácie

Výhody a obmedzenia

Výhody a obmedzenia zariadení na využívanie OZE podporovaných v rámci projektu Zelená domácnostiam

 

Slnečné tepelné kolektory

Kedy áno:

 • Chcete znížiť svoje náklady na ohrev teplej vody, ktorú využíva viac osôb.
 • Máte možnosť zapojiť kolektory do existujúceho systému, alebo s nimi počítate v projekte novostavby.

Kedy nie:

 • Nemáte vyhovujúci priestor na umiestnenie technológie.
 • Orientácia plochy na osadenie kolektorov je nevhodná, napr. tienená stromami alebo budovami.
 • Medzi vhodnou plochou na umiestnenie kolektorov a ohrievačom teplej vody je veľká vzdialenosť.

Obmedzenia:

 • Nízka spotreba teplej vody znižuje efektívne využitie kolektorov a predlžuje návratnosť investície až za hranicu plánovanej životnosti zariadenia.

 

Kotol na biomasu

Kedy áno:

 • Ak hľadáte ekologický, ekonomicky výhodný zdroj tepla.
 • Ak chcete zdroj s možnosťou automatickej prevádzky – platí pre kotly na pelety a drevnú štiepku.
 • Chcete vymeniť existujúci zdroj na fosílne palivá.
 • Potrebujete vyššiu teplotu vykurovacej vody, napr. pre radiátory.

Kedy nie:

 • Nemáte dosť priestoru pre zariadenie a skladovanie paliva.
 • Nemôžete zabezpečiť základnú obsluhu zariadenia, dodávku a dopĺňanie paliva, vynášanie nespálených zvyškov (prípadne likvidáciu popola).
 • Ak je v mieste spotreby navrhnutý nízkoteplotný vykurovací systém (podlahové alebo stenové vykurovanie), prevádzka zdroja zabezpečujúceho vyššiu teplotu by bola zbytočná.
 • Ak je na pozemku k dispozícii prípojka zemného plynu, treba zvážiť, čo je výhodnejšie.

Obmedzenia:

 • Nižší komfort obsluhy v porovnaní s plynovým kotlom, vyššie investičné náklady.
 • Pri hľadaní najnižšej ceny za palivo (obzvlášť drevné pelety) veľmi kolíše kvalita a výhrevnosť. Nekvalitné palivo sa prejaví vyššou spotrebou a zvýšenou náročnosťou na údržbu.
 • Pasívny / nízkoenergetický dom, môže mať nižšiu okamžitú potrebu tepla na vykurovanie, ako je dolná hranica regulácie výkonu kotla na biomasu, v takomto prípade je potrebné kombinovať aj kotol na drevné pelety s akumulačnou nádobou, čo môže predražiť investíciu a zvýšiť priestorové nároky.

 

Tepelné čerpadlo

Kedy áno:

 • Hľadáte moderný zdroj tepla s veľmi ekonomickou automatickou prevádzkou.
 • Požadujete bezobslužnú prevádzku, vysokú úroveň riadenia a jednoduchú inštaláciu.
 • Chcete znížiť náklady ak máte elektrické vykurovanie.
 • V dome je navrhnuté nízkoteplotné podlahové alebo stenové vykurovanie.

Kedy nie:

 • Ak dom nemá vymenené okná a nie je zateplený.
 • Ak nemáte možnosť umiestniť vonkajšiu jednotku tak, aby hlukom nerušila vás a okolie. A prípadne nemáte ani možnosť vybudovať zemný kolektor, alebo vrt.
 • Ak je na pozemku k dispozícií prípojka zemného plynu, treba zvážiť, čo je výhodnejšie.

Obmedzenia:

 • Vyššie investičné náklady. Potenciálne vysoké náklady na servis.

 

Fotovoltické panely

Kedy áno:

 • Hľadáte alternatívny zdroj elektrickej energie pre prevádzku spotrebičov, ohrev teplej vody, prípadne podporu vykurovania.
 • Prevádzkujete spotrebiče a zariadenia najmä cez deň.
 • Hľadáte spôsob, ako zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť svojej domácnosti. Fotovoltický systém s batériami funguje aj ako záložný zdroj – ochráni a zabezpečí pri výpadku napájania zo siete prevádzku spotrebičov, napríklad chladničky, PC alebo kamerového systému .

Kedy nie:

 • Orientácia plochy na osadenie panelov je nevhodná, prípadne je tienená stromami alebo budovami.
 • Nemáte na budove dostatočne veľkú plochu na osadenie panelov.

Obmedzenia:

 • Nutnosť prispôsobiť spotrebu domácnosti času produkcie elektriny. Vyrobenú energiu, ktorú nespotrebujete dodávate do distribučnej siete bezodplatne. Akumulácia získanej elektriny do akumulátorov je ešte stále investične náročná.
 • Pre prípadné úpravy a opravy je nevyhnutná odborná spôsobilosť, prípadné amatérske zásahy môžu byť životu nebezpečné.
 • Členitosť strešnej konštrukcie si vyžaduje špecifické, investične náročnejšie, riešenia.