Logá Dotácie

Žiadosť o poukážku

Žiadosť o poukážku sa podáva prostredníctvom informačného systému. Žiadosti je možné podávať počas vyhláseného kola. Na stránke nájdete aj podrobný návod, ako podporu získať v časti 10 krokov k podpore.

Upozornenie:
O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že chcete zariadenie dať v najbližšom čase nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a zároveň musí zhotoviteľ požiadať o preplatenie poukážky do stanoveného termínu od tohto dátumu. V pripravovaných kolách je  platnosť poukážky 3 mesiace.