Logá Dotácie

Zoznam oprávnených zhotoviteľov

Zoznam oprávnených zhotoviteľov bude Slovenská inovačná a energetická agentúra priebežne aktualizovať.

SIEA zverejňuje zoznam zhotoviteľov, ktorí majú účinnú zmluvu o preplácaní poukážok. Zoznam oprávnených zhotoviteľov je priebežne aktualizovaný. DomCentrum, s.r.o. patrí medzi oprávnených zhotoviteľov.

Každá domácnosť, ktorá má záujem o získanie príspevku v rámci projektu Zelena domácnostiam, by si mala dobre zvážiť výber zhotoviteľa. V každom prípade sa oplatí ešte pred uplatnením poukážky u zhotoviteľa zistiť si referencie o už zrealizovaných inštaláciách.